• DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kobiler küçük veya orta ölçekte bulunup yerel işletmelerdir. Belli bir alanda talebe, finansal olanaklara, yeni ve uygun teknolojiye bağlı olarak uzmanlaşabildikleri gibi çoğu zaman esnek üretim yapısına bağlı olarak da talepteki ve çevresel değişmelere bağlı olarak da üretim yönlü olarak değişebilirler. Çevrelerine kolayca adapte olabilme özellikleri nedeniyle ekonomik sektörlerde büyük kabul görürler. 

Ancak Kobiler ölçek avantajlarından çoğu kez yararlanmazlar. Üretim ve teknoloji sorunlarını aşarak esnek üretim esprisi içinde üretim sorunlarını çözseler de dışsal çevredeki hareketleri kısıtlıdır. İçsel ve dışsal çevre ayrımı içinde Kobilere bakıldığında içsel sorunları fonksiyoneldir ve bir dereceye kadar aşabilirler. Dışsal çevreye yönelik sorunları fonksiyonel sorunlarına da bağlı olarak kolayca aşamazlar.

İçsel sorunları genel olarak gruplandıracak olursak: Yönetim sorunları, sermaye sorunları, uzmanlık sorunları, teknolojik sorunlar, örgütlenme sorunları ve üstün teknolojiyi kullanma sorunları gibi sayılabilir.

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında Kobilere bu sorunları aşmaları konusunda destek vermekteyiz.